top of page

Kas mes esame

Krikščioniška bendruomenė Kauno mieste tikinti, kad bažnyčia pašaukta mylėti Dievą ir žmones.
Priklausome Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjungai (LRTEKS).

Tikėjimo kryptis

Dalintis Gerąja Naujiena apie Jėzų Kristų kaip Gelbėtoją.
Siekiame, kad krikščioniškosios vertybės taptų kiekvieno tikinčiojo gyvenimo būdu.

Bažnyčios vyresnieji

bottom of page